Facturarea pe baza autocitirii contorului

Facturarea pe baza autocitirii contorului are la bază opţiunea clientului, exprimată în contract, de a renunţa la programul de consum în favoarea transmiterii lunare a indexului contorului de gaze naturale către furnizor, în condiţiile şi termenii precizaţi de către acesta.

Transmiterea indexului către E.ON Energie România se poate face numai într-un anumit interval al lunii, comunicat fiecărui client, pentru a se evita perturbarea procesului de facturare în ansamblu (în situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza cantităţilor estimate în programul de consum precizat în contract).

Citirea indexului contorului de către reprezentanţii E.ON se realizează o dată la trei luni, interval în care două luni se facturează în baza autocitirii contorului. Diferenţele de consum înregistrate în cea de-a treia lună de citire vor fi evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

Cum puteţi transmite către E.ON Energie România indexul contorului determinat prin autocitire: 

  1. prin telefon, apelând Centrul Servicii Clienţi E.ON Energie România de luni până vineri, între orele 8-20, la numerele de telefon:
    0265 200 366 (număr cu tarif normal, apelabil din toate reţelele de telefonie) sau 0800 800 366 (număr gratuit, apelabil din toate reţelele de telefonie). Transmiterea indexului autocitit se face automat, prin apăsarea tastei 1 şi efectuarea paşilor următori indicaţi; 
  2. on-line, prin utilizarea contului E.ON Myline accesând http://www.myline-eon.ro/
Sus

© E.ON Energie România 2015