Pagina pentru media

Un nou model de facturi pentru gaze naturale şi energie electrică, din luna iulie

21 iulie 2014

Noul format al facturii este mai prietenos şi permite o vizualizare mai uşoară, mai rapidă şi mai clară a informaţiilor de pe factură şi include elemente noi, de interes pentru clienţi: 

  • codul de încasare – care trebuie menţionat atunci când se achită factura şi care înlocuieşte codul de abonat ce trebuia specificat până acum. Codul de încasare diferenţiază un loc de consum de altul, în cazul consumatorilor cu mai multe puncte de consum şi permite alocarea plăţii exact pe locul de consum pentru care clientul doreşte să achite;
  • evidenţierea totalului de plată cu cod de bare – introdus pentru eliminarea neplăcerilor generate de eventuale restanţe care pot duce la penalităţi;
  • unificarea conturilor bancare – ce oferă avantajul plăţii facturii de gaze naturale/energie electrică într-un singur cont, pentru fiecare dintre partenerii financiari ai companiei.

Clienţii E.ON de gaze naturale vor regăsi suplimentar pe factură intervalul lunar de autocitire şi transmitere a indexului contorului de gaze naturale, precum şi data expirării verificării/reviziei periodice a instalaţiei de utili-zare. 

Alte informaţii de interes pentru clienţi privind datele de contact ale Centru-lui de Servicii Clienţi (telefoane, adresă poştală, adresă de email), numerele de telefon pentru situaţiile de urgenţă, modalităţile de plată şi conturile ban-care pentru plata facturii se regăsesc pe versoul facturii.