Legislație

  Acte normative

  • Ordinul ANRE nr. 23 din 30.03.2017 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru furnizarea în regim reglementat a gazelor naturale

  • Ordinul ANRE nr. 30 din 30.06.2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

  • Ordinul ANRE nr. 29 din 28.06.2016 pentru aprobarea regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

  • Hotarârea Guvernului nr. 461 din 28.06.2016 privind calendarul de liberalizare a pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru clientii casnici si producatori de energie termica

  • Ordinul ANRE nr. 21 din 27.04.2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

  • Ordin ANRE nr. 22 din 27.04.2016 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

  • Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale

  • Legea 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal

  • Hotarârea de Guvern nr. 488 din 01.07.2015 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna

  • Ordinul ANRE nr. 105 din 01.07.2015 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

  • Ordinul ANRE nr. 97 din 25.06.2015 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 107/2014 pentru stabilirea unor masuri privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici în perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

  • Ordinul ANRE nr. 96 din 25.06.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale

  • Ordinul ANRE nr. 63 din 08.04.2015 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

  • Ordinul ANRE nr. 21 din 27.03.2015 privind aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii casnici

  • Ordinul ANRE nr. 16 din 18.03.2015 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de solutionare a plângerilor clientilor finali

  • Legea nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

  • Ordinul ANRE nr. 107 din 22.10.2014 privind furnizarea gazelor naturale la clientii noncasnici în perspectiva eliminarii preturilor finale reglementate

  • Ordinul ANRE nr. 106 din 22.10.2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

  • Legea nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004

  • Ordinul ANRE nr. 107 din 18.12.2013 pentru modificarea ordinelor ANRE privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

  • Ordinul ANRE nr. 61 din 02.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute între participantii la piata de energie electrica si gaze naturale

  • Ordinul ANRE nr. 35 din 05.06.2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neîntelegerilor aparute la încheierea contractelor în domeniul energiei

  • Ordinul ANRE nr. 42 din 12.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali

  • Legea nr.123 din 10.07.2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

  • Ordonanta de Urgenta nr. 53 din 16.06.2011 pentru instituirea unor masuri în domeniul gazelor naturale

  • Ordinul ANRE nr. 77 din 10.09.2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale

  • Ordinul ANRE nr. 62 din 24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate în România

  • Ordinul ANRE nr. 56 din 03.06.2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale în unitati volumetrice la facturarea în unitati de energie

  • Ordinul ANRE nr. 47 din 8.05.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale

  • Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale

  • Decizia ANRE nr. 1368 din 13.12.2006 privind deschiderea integrala a pietei interne a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici

  • Decizia ANRE nr. 1000 din 24.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta

  • Regulament privind accesul la sistemele de distributie a gazelor aprobat prin HGR 1043/2004

  • Regulament privind accesul la sistemul national de transport a gazelor naturale aprobat prin HGR 1043/2004

  • Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003

  Proceduri şi alte reglementări

  • Constituirea, executarea si restituirea garantiilor

  • Cadrul general al procedurii de înregistrare, investigare şi solutionare a plângerilor clienţilor casnici şi noncasnici

  • Cadrul general al procedurii de înregistrare, investigare si solutionare a plângerilor clientilor business, comerciali si industriali

  Schimbarea furnizorului

  • Schimbarea furnizorului de gaze naturale