Informații tehnice

Află informaţii tehnice generale şi de siguranţă legate de instalaţia ta de gaze naturale sau energie electrică.

 • Ce este zona de calitate (calorifică)?

  Calitatea gazelor naturale, respectiv conţinutul de energie al acestora, diferă în funcţie de sursa de provenienţă a gazelor naturale (câmpul de extracţie) şi este stabilită de ANRE pe zone de calitate/zone de puteri calorifice.
  Zona de calitate este înscrisă pe factura de gaze naturale. În România sunt stabilite 321 de zone de calitate.

 • Cine este responsabil de funcţionarea instalaţiei de gaze naturale în condiţii de siguranţă?

  Responsabilitatea funcţionării sistemului de distribuţie (conducte, branşament, inclusiv post de reglare măsurare: regulator + contor) îi revine companiei de distribuţie a gazelor naturale.
  Responsabilitatea funcţionării instalaţiei de utilizare (de la regulator şi contor până la aparatul de utilizare a gazelor naturale) îi revine consumatorului.

 • Cine şi când efectuează verificările şi reviziile tehnice periodice ale instalaţiei de utilizare gaze naturala?

  Clientul de gaze naturale are obligaţia de a asigura efectuarea verificărilor periodice - o dată la 2 ani - şi a reviziilor tehnice - o dată la 10 ani - conform legislaţiei în vigoare. Din motive de siguranţă şi pentru evitarea sistării alimentării cu gaze naturale, lucrările de revizie şi verificare tehnică periodică trebuie efectuate în termenul de scadenţă.

  Clientul, are obligaţia şi responsabilitatea de a efectua pe cheltuiala proprie cu un operator economic autorizat ANRE realizarea verificărilor tehnice şi a reviziilor periodice, conform Ordinului ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.

  Operatorul economic autorizat ANRE și ales de client are obligaţia de a înscrie corect şi complet datele fişei de evidenţă a lucrărilor tehnice periodice efectuate. Un exemplar al fişei de evidenţă rămâne la client, unul este păstrat de către operatorul economic şi un exemplar este transmis operatorului sistemului de distribuţie de către operatorul economic. Acesta are obligaţia să înregistreze fişa de evidenţă a lucrărilor la operatorul sistemului de distribuţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare.

 • Care este diferenţa dintre consumatorul captiv şi cel eligibil?

  Consumatorul captiv de energie electrică este acel consumator care nu și-a exercitat dreptul de a-și alege furnizorul, preţurile de furnizare fiind stabilite şi aprobate de către ANRE.

  Consumatorul eligibil este consumatorul care și-a exercitat dreptul să își aleagă furnizorul și să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la rețelele de transport și/sau de distribuție, preţurile de furnizare fiind stabilite prin negociere direct între client şi furnizor.

 • Ce înseamnă client vulnerabil şi de ce fel de facilităţi beneficiază?

  Un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  • are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii de protecţie socială;
  • la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate în vârstă care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare.

  Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii menţionate mai sus, acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii. Încadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă se realizează de către instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială şi se comunică furnizorului de către acestea.
  Tipurile de facilităţi specifice, asigurate fiecărei categorii de clienţi vulnerabili, sunt următoarele:

  • pentru clienţii vulnerabili, din motive de venituri reduse, instituţiile statului cu competenţe de protecţie socială stabilesc cuantumul ajutoarelor financiare acordate, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;
  • pentru clienţii vulnerabili din motive de sănătate/vârstă, operatorul de reţea ia următoarele măsuri:
  • reduce la minimum întreruperile planificate şi le notifică titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 115 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;
  • rezolvă cu prioritate întreruperile neplanificate apărute într-o zonă de reţea în care sunt clienţi vulnerabili din această categorie;
  • asigură o sursă suplimentară la locul de consum al unui client vulnerabil unde are domiciliul o persoană a cărei viaţă este condiţionată de un aparat medical alimentat cu energie electrică;

  Dacă este cazul, furnizorul şi operatorul de reţea pot conveni ca relaţia cu clientul vulnerabil respectiv (autocitirea contorului, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă fizică sau electronică a persoanei respective, notificări/sesizări etc.) să se poată desfăşura prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită de titularul locului de consum.

 • Cum poate fi verificat sau înlocuit un contor defect?

  Dacă există suspiciunea că un contor este defect, anunţaţi defecţiunea telefonic la oricare din numerele TelVerde E.ON 0800 800 900 sau 0800 800 366 sau la Centrul de Relații Clienți. În urma solicitării, echipa E.ON se va deplasa pentru efectuarea verificării în teren. În situaţia în care se va constata defecţiunea contorului acesta va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat metrologic.
  Dacă în urma verificării doriţi o verificare mai amănunţită a contorului, acesta este demontat şi este dus la laboratorul de metrologie pentru verificări. În cazul în care se constată că acesta funcţionează corect aveţi obligaţia de a plăti taxa de verificare a contorului şi taxa de înlocuire contor.

 • Ce sunt prosumatorii de energie electrică?

  Noţiunea „prosumator” a fost introdusă ȋn piaţa de energie electrică prin Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte.

   

  Prosumatorul este „clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.” (art. I pct 16).

   

  Conform Legii menţionate mai sus, prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

   

  În acest moment ANRE se află ȋn proces de elaborare si aprobare a legislaţiei secundare ȋn vederea aplicării prevederilor de mai sus, pentru clarificarea proceselor de racordare la reţea, de contractare si facturare.

  Pe măsură ce se vor aproba reglementările respective vom actualiza această secţiune.

 • Cum pot lua legatura cu operatorii de distribuţie?

  Datele de contact ale operatorilor de distribuție energie electrică sunt următoarele:

   
  Denumire Arie activitate Pagină de internet
  Delgaz Grid Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui http://eon.li/rIbEy
  Distribuție Energie Oltenia SA Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea http://eon.li/H1sYq
  E-Distribuție Muntenia București, Ilfov, Giurgiu http://eon.li/4ZrqO
  E-Distribuție Dobrogea Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea http://eon.li/RCcYV
  E-Distribuție Banat Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiș http://eon.li/pkuRC
  SDEE Muntenia Nord Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Prahova și Dâmbovița, http://eon.li/yQ7RD
  SDEE Transilvania Sud Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu http://eon.li/Ls0yq
  SDEE Transilvania Nord Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj http://eon.li/HGpMV

   

connection image

Sunt client E.ON

Doreşti să adaugi un nou aparat consumator de gaze naturale la instalaţia existentă? Ai nevoie de aviz de amplasament pentru construcţii? Află ce ai de făcut!

vezi detalii