Întrebări frecvente

Găseşte aici răspunsuri la întrebările tale legate de furnizarea gazelor naturale şi energiei electrice.

 • Când și cum se emite factura de energie electrică?

  La interval de două luni.

  Facturarea se realizeaza pe baza :

  • estimarilor pe baza conventiei de consum sau
  • a unui istoric de consum si
  • a citirii indexurilor trimestrial
 • Care este termenul de plată al unei facturi de energie electrică?

  15 zile termen de scadenta + 30 de zile termen suplimentar, de gratie = 45 de zile calendaristice pentru achitarea facturii de energie electrica fara a plati penalitati de intarziere

 • De ce noua factură de energie electrică conține două coduri de bare?

  Cele două coduri de bare fac referire la:

  • valoarea facturii curente (codul de bare aplicat în partea stângă-jos a facturii);
  • valoarea totală de plată (codul de bare aplicat în partea dreaptă-jos a facturii).

  Această valoare conține pe lângă valoarea facturii curente și sumele aferente facturilor restante sau a sumelor achitate în plus - dacă ai achitat mai mult decât valoarea facturilor transmise. Dacă nu există sume restante sau sume achitate în avans, atunci valoarea înscrisă în cele două coduri de bare va fi identică (la fel ca și codurile de bare).

  Noua factură respectă modelul impus de ANRE prin Ord. 88/2015. Modelul de factură este unic la nivel de FUI (Furnizor de Ultimă Instanță) pentru toți clienții finali cu contracte reglementate (casnici, noncasnici cu tarife SU și FUI).

 • Unde se poate plăti factura E.ON?

  Factura de consum de energie electrică se poate plăti prin intermediul băncilor BRD, ING Bank, Banca Transilvania, UniCredit Bank, BCR, Banca Comercială Carpatica, CreditCoop și Raiffeisen Bank și la punctele de încasare Payzone, PayPoint, Rompay Solutions, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay.

  Pentru plata facturii prin intermediul acestor modalități de plată nu vi se percepe comision.

  Ce reprezintă punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay?

  Punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți și ZebraPay sunt terminale de plată amplasate în magazinele cu profil de comerț general .

  Aici ai posibilitatea ca odată cu plata cumpărăturilor să achiți în numerar și factura de consum gaze naturale, fără vreun comision suplimentar.

  Punctele de încasare Westaco sunt terminale de plată amplasate în benzinăriile OMV.

 • Ce avantaje oferă plata facturii prin direct debit?

  Plata prin debit direct, disponibilă prin BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vă scapă de grija plății facturilor de consum și elimină riscul penalităților sau al sistării gazului natural sau energiei electrice pentru neplată. Prin încheierea unei simple convenții de plată, lași în grija furnizorului E.ON Energie România transmiterea lunară a valorii facturii tale către bancă. Aceasta preia responsabilitatea achitării facturii din contul tău, la termenul convenit, fără comision.

  Convenția de plată prin debit direct a facturilor de consum emise de E.ON Energie România nu acoperă și facturile de servicii emise de alte companii E.ON sau de către alt prestator de servicii.

 • Când se sistează furnizarea energiei electrice în caz de neplată?

  Sistarea furnizării energiei electrice se realizează dacă factura și penalitățile datorate nu au fost achitate după 65 de zile de la data emiterii.

  E.ON vă va transmite un preaviz in 5 zile de la incheierea perioadei de plata, iar după 65 de zile de la data emiterii facturii, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.

 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  Reluarea furnizării energiei electrice se va efectua în maxim două zile lucrătoare, imediat următoare efectuării plății integrale a facturii, a penalităților datorate și a cheltuielilor ocazionate de sistarea și reluarea furnizării. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice nu s-a efectuat plata integrală a facturii și a penalităților datorate, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice urmând ca sumele datorate să se recupereze conform dispozițiilor legale în vigoare.

  Tarifele pentru deconectare-reconectare ca urmare a neplății energiei electrice se vor factura la efectuarea reconectării.

  În ce situație se constituie garanția pentru neplata facturii de energie electrică și cum se calculează ea?

  În cazul consumatorului care a ajuns în condițiile de sistare a furnizării energiei electrice pentru neplată, furnizorul poate condiționa reluarea furnizării de constituirea unei garanții. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioadă de facturare.

 • Ce se întâmplă cu sumele achitate în avans?

  Sumele achitate în avans de clienți se reportează automat pe următoarea factură sau se pot restitui în baza unei solicitări scrise, însoțită de o copie după cartea de identitate și un extras de cont, prin virarea în contul bancar al clientului.

  De ce apare sold restant pe factura curentă dacă factura anterioară a fost achitată în termenul de scadentă?

  Data generării facturii din sistemul informațional este anterioară datei emiterii acesteia. Soldul restant apare pe factura curentă, dacă la data generării acesteia, plata nu a fost efectuată.

 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare din partea stângă jos a facturii curente. Astfel se achită întreg soldul debitor, incluzând factura curentă și facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este accesezi online contul tău E.ON Myline sau să folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura. De asemenea poți să apelelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.

 • Care este termenul în care se poate contesta o factură, de la primirea ei?

  În cazul în care consideri că valoarea facturii tale nu reprezintă realitatea și dorești să contești respectiva factură, comunică furnizorului tău E.ON acest lucru, în termen de 30 zile de la primirea facturii. Furnizorul va analiza dacă este întemeiată contestația și în termen de 5 zile de primirea contestației, îți va fi comunicat rezultatul analizei.

 • Ce este componenta de piață concurențială? (CPC)

  Componenta de piață concurențială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanță în factura clienților finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.

  Componenta de piață concurențială va fi distinct evidențiată pe factură și se aplică de data de 1 iulie 2013 pentru clienții casnici și de la data de 1 septembrie 2012 pentru clienții noncasnici ce nu au uzat de eligibilitate, este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 și este avizată de ANRE.

  În factura clienților finali tariful CPC se înmulțește cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.

 • Ce reprezintă taxa de cogenerare?

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr. 9/2011 și nr. 119/2013. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuții pentru consumatorii săi.

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 24 din 22.06.2016 și valabilă de la data de 01.07.2016, este de 0,01381 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată și se evidențiază separat pe factură.

 • Ce sunt certificatele verzi?

  Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică, câștigurile din vânzarea acestora reprezentând o stimulare a producătorilor din surse regenerabile de energie. Furnizorii de energie electrică au obligația achiziționării anuale a unei cote de certificate verzi, în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică. Temeiul legal care reglementează facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică consumatorilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012.

  Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidențiată pe factură, reprezintă produsul dintre:

  PCV = CotăCV x ValoareCV

  CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și publicată pe www.anre.ro;

  ValoareCV = valoarea medie ponderată al certificatelor verzi tranzacționate pe piața centralizată OPCOM în cele mai recente 3 luni de tranzacționare și publicată trimestrial pe www.opcom.ro.

  De ce sunt incluse în factura de energie electrică taxele Radio/ TV și ce categorii de persoane trebuie să plătească aceste taxe?

  Conform legii, toate persoanele fizice cu domiciliul în România care dețin receptoare radio și/sau TV au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune și televiziune. Această taxă lunară se plătește pe familie și de către persoanele fizice care locuiesc singure. Sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radio și/sau TV persoanele fizice care:

  1. nu dețin receptoare radio/TV (în acest caz se depune o declarație pe propria răspundere de nedeținere a receptorului radio care se actualizează obligatoriu anual);

  2. dețin receptoare radio/TV, dar:

  • a) se încadrează în categoria persoanelor scutite în baza unor legi speciale (în acest caz se depun formularele tipizate împreună cu o copie a actului doveditor);
  • b) dețin două sau mai multe locuințe în proprietate (în condițiile în care plătesc pentru una din locuințe iar în celelalte nu locuiesc alte familii sau persoane singure), în baza documentelor doveditoare ce atestă încadrarea în condițiile de scutire.
 • De ce se plătește taxa TV dacă există abonament la cablul TV?

  Conform legii audiovizualului, societățile de televiziune prin cablu au obligația să includă în grila lor de programe și să transmită programele Societății Române de Televiziune. Societatea Română de Televiziune nu are legături de natură financiară cu nici o societate de televiziune prin cablu, în sensul că acestea ar vira către Societatea Română de Televiziune o cotă parte din încasările provenite din sumele achitate de către abonații lor. Plata abonamentului la o societate de televiziune prin cablu nu exonerează de îndeplinirea obligației legale de plată a taxei pentru serviciul public de televiziune.

 • Care este cuantumul lunar al taxelor radio și TV?

  Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de televiziune

  • pentru persoanele fizice 4 lei
  • pentru persoanele juridice care nu au salariați 4 lei
  • pentru persoanele juridice care intră sub incidența dispozițiilor OG 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea 111/2003, cu modificările ulterioare 15 lei
  • pentru persoane juridice: - societăți turistice (pentru unitățile cu activitate sezonieră, se percepe taxa numai pentru perioada de funcționare) 7,7 lei/cameră
  • pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele, agențiile si reprezentantele lor, sucursalele și reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine 50 lei

  Nivelul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune

  • pentru persoanele fizice 2,5 lei
  • pentru persoanele juridice care nu au salariați 2,5 lei
  • pentru persoanele juridice care intră sub incidența dispozițiilor OG 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea 111/2003, cu modificările ulterioare 10 lei
  • pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele, agențiile si reprezentantele lor, sucursalele și reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine 30 lei
 • Ce este acciza și cum se calculează?

  Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică.

  Conform normelor metodologice de aplicare ale art.162 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, acciza pentru electricitate se calculează astfel:

  A = Q * K * R,

  unde:

  • A= valoarea accizei
  • Q= cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh
  • K= acciza unitară prevăzută la pct.18 din anexa nr.1 la titlul VII- Accize din Legea
  • nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  • R= cursul de schimb leu/euro
 • Când și cum se emite factura de gaze naturale?

  Lunar, la o dată corespunzătoare procedurii de emitere etapizată a facturilor de gaze naturale.

  Facturarea se realizează:

  • pe baza cantităților lunare estimate prin programul de consum prevăzut în contractul de furnizare sau
  • pe baza autocitirii contorului în cazul clienților care au optat pentru acest serviciu
  • o data la 3 luni pe baza citirii contoarelor de gaze naturale realizata de catre personalul autorizat E.ON, fiecare citire fiind urmata de emiterea facturii de citire
 • Care este termenul de plată al unei facturi?

  30 de zile termen de plata + 15 zile termen suplimentar de gratie = 45 de zile termen de plata fara penalitati de intarziere

 • Unde se poate plăti factura E.ON?

  Factura de consum gaze naturale se poate plăti prin intermediul băncilor BRD, ING Bank, Banca Transilvania, UniCredit Bank, BCR, Banca Comercială Carpatica, CreditCoop și Raiffeisen Bank și la punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay.

  Pentru plata facturii prin intermediul acestor modalități de plată nu se percepe comision.

 • Ce reprezintă punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay?

  Punctele de încasare Payzone, PayPoint, Rompay Solutions, un-doi Centru de plăți și ZebraPay sunt terminale de plată amplasate în magazinele cu profil de comerț general .

  Aici ai posibilitatea ca odată cu plata cumpărăturilor să achiți în numerar și factura de consum gaze naturale, fără vreun comision suplimentar.

  Punctele de încasare Westaco sunt terminale de plată amplasate în benzinăriile OMV.

 • Ce avantaje oferă plata facturii prin direct debit?

  Plata prin debit direct, disponibilă prin BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vă scapă de grija plății facturilor de consum și elimină riscul penalităților sau al sistării gazului natural sau energiei electrice pentru neplată. Prin încheierea unei simple convenții de plată, lași în grija furnizorului E.ON Energie România transmiterea lunară a valorii facturii tale către bancă. Aceasta preia responsabilitatea achitării facturii din contul tău, la termenul convenit, fără comision.

  Convenția de plată prin debit direct a facturilor de consum emise de E.ON Energie România nu acoperă și facturile de servicii emise de alte companii E.ON sau de către alt prestator de servicii.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este :

  • accesezi online contul tău E.ON Myline sau
  • să folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura.
  • sau apelelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.
 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligațiile de plată scadente este plătită și faceți dovada plății.

  Cand se sisteaza furnizarea de gaze naturale pentru neplata?

  1.Sistarea furnizării de gaze naturale pentru neplata facturii se realizează începând cu a 46-a zi de la data emiterii acesteia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

  2.Tarifele pentru reconectare ca urmare a neplății se regăsesc în factura de consum gaze naturale.Rezilierea contractului de gaze naturale se face începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare aflat în partea stângă jos a facturii curente. Astfel se achită întreg soldul debitor, incluzând factura curentă și facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce reprezintă factura de reîncadrare?

  Factura de reincadrare se emite in cazul in care consumul anual inregistrat de consumatorul final este mai mare sau mai mic decat categoria de consum din care face parte. La finalul perioadei calendaristice se va emite o factura de reincadrare la tariful aferent categoriei corespunzatoare de consum.

  Consumatorii racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale sunt clasificați în funcție de următoarele categorii de consum, conform reglementărilor în vigoare:

  • B1. consumatori finali cu un consum anual de până la 23,25 MWh (23.250 kWh)
  • B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh (23.260 kWh și 116.280 kWh)
  • B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh (116.290 kWh și 1.162.780 kWh)
  • B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh și 11.627.780 kWh)
  • B5. consumatori finali cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh (11.627.790 kWh și 116.277.790 kWh)
  • B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh (116.277.790 kWh)