Întrebări frecvente

Găseşte aici răspunsuri la întrebările tale legate de furnizarea gazelor naturale şi energiei electrice.

 • Când și cum se emite factura de energie electrică?

  La interval de două luni.

  Facturarea se realizează pe baza :

  • autocitirii pe baza indexului comunicat de client
  • estimărilor pe baza convenţiei de consum sau
  • a unui istoric de consum şi
  • a citirii indexurilor trimestrial de către reprezentanţii operatorului de distribuţie
 • Care este termenul de plată al unei facturi de energie electrică?

  15 zile termen de scadenta + 30 de zile termen suplimentar, de gratie = 45 de zile calendaristice pentru achitarea facturii de energie electrica fara a plati penalitati de intarziere

 • De ce noua factură de energie electrică conține două coduri de bare?

  Cele două coduri de bare fac referire la:

  • valoarea facturii curente (codul de bare aplicat în partea stângă-jos a facturii);
  • valoarea totală de plată (codul de bare aplicat în partea dreaptă-jos a facturii).

  Această valoare conține pe lângă valoarea facturii curente și sumele aferente facturilor restante sau a sumelor achitate în plus - dacă ai achitat mai mult decât valoarea facturilor transmise. Dacă nu există sume restante sau sume achitate în avans, atunci valoarea înscrisă în cele două coduri de bare va fi identică (la fel ca și codurile de bare).

  Noua factură respectă modelul impus de ANRE prin Ord. 88/2015. Modelul de factură este unic la nivel de FUI (Furnizor de Ultimă Instanță) pentru toți clienții finali cu contracte reglementate (casnici, noncasnici cu tarife SU și FUI).

 • Unde se poate plăti factura E.ON?

  Factura de consum de energie electrică se poate plăti prin intermediul băncilor BRD, ING Bank, Banca Transilvania, UniCredit Bank, BCR, Banca Comercială Carpatica, CreditCoop și Raiffeisen Bank și la punctele de încasare Payzone, PayPoint, Rompay Solutions, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay.

  Pentru plata facturii prin intermediul acestor modalități de plată nu vi se percepe comision.

  Ce reprezintă punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay?

  Punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți și ZebraPay sunt terminale de plată amplasate în magazinele cu profil de comerț general .

  Aici ai posibilitatea ca odată cu plata cumpărăturilor să achiți în numerar și factura de consum gaze naturale, fără vreun comision suplimentar.

  Punctele de încasare Westaco sunt terminale de plată amplasate în benzinăriile OMV.

 • Ce avantaje oferă plata facturii prin direct debit?

  Plata prin debit direct, disponibilă prin BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vă scapă de grija plății facturilor de consum și elimină riscul penalităților sau al sistării gazului natural sau energiei electrice pentru neplată. Prin încheierea unei simple convenții de plată, lași în grija furnizorului E.ON Energie România transmiterea lunară a valorii facturii tale către bancă. Aceasta preia responsabilitatea achitării facturii din contul tău, la termenul convenit, fără comision.

  Convenția de plată prin debit direct a facturilor de consum emise de E.ON Energie România nu acoperă și facturile de servicii emise de alte companii E.ON sau de către alt prestator de servicii.

 • Când se sistează furnizarea energiei electrice în caz de neplată?

  Sistarea furnizării energiei electrice se realizează dacă factura și penalitățile datorate nu au fost achitate după 65 de zile de la data emiterii.

  E.ON vă va transmite un preaviz in 5 zile de la incheierea perioadei de plata, iar după 65 de zile de la data emiterii facturii, dar nu mai devreme de 15 zile de la data transmiterii preavizului, poate întrerupe furnizarea energiei electrice.

 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  Reluarea furnizării energiei electrice se va efectua în maxim două zile lucrătoare, imediat următoare efectuării plății integrale a facturii, a penalităților datorate și a cheltuielilor ocazionate de sistarea și reluarea furnizării. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data întreruperii furnizării energiei electrice nu s-a efectuat plata integrală a facturii și a penalităților datorate, furnizorul are dreptul de a rezilia contractul de furnizare a energiei electrice urmând ca sumele datorate să se recupereze conform dispozițiilor legale în vigoare.

  Tarifele pentru deconectare-reconectare ca urmare a neplății energiei electrice se vor factura la efectuarea reconectării.

  În ce situație se constituie garanția pentru neplata facturii de energie electrică și cum se calculează ea?

  În cazul consumatorului care a ajuns în condițiile de sistare a furnizării energiei electrice pentru neplată, furnizorul poate condiționa reluarea furnizării de constituirea unei garanții. Valoarea acesteia corespunde consumului estimat pentru o perioadă de facturare.

 • Ce se întâmplă cu sumele achitate în avans?

  Sumele achitate în avans de clienți se reportează automat pe următoarea factură sau se pot restitui în baza unei solicitări scrise, însoțită de o copie după cartea de identitate și un extras de cont, prin virarea în contul bancar al clientului.

  De ce apare sold restant pe factura curentă dacă factura anterioară a fost achitată în termenul de scadentă?

  Data generării facturii din sistemul informațional este anterioară datei emiterii acesteia. Soldul restant apare pe factura curentă, dacă la data generării acesteia, plata nu a fost efectuată.

 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare din partea stângă jos a facturii curente. Astfel se achită întreg soldul debitor, incluzând factura curentă și facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este accesezi online contul tău E.ON Myline sau să folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura. De asemenea poți să apelelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.

 • Care este termenul în care se poate contesta o factură, de la primirea ei?

  În cazul în care consideri că valoarea facturii tale de energie electrică nu reprezintă realitatea și dorești să contești respectiva factură, comunică furnizorului tău E.ON acest lucru, în termen de 30 zile de la primirea facturii. Furnizorul va analiza dacă este întemeiată contestația și în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației, îți va fi comunicat rezultatul analizei.

 • Ce este componenta de piață concurențială? (CPC)

  Componenta de piață concurențială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanță în factura clienților finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.

  Componenta de piață concurențială va fi distinct evidențiată pe factură și se aplică de data de 1 iulie 2013 pentru clienții casnici și de la data de 1 septembrie 2012 pentru clienții noncasnici ce nu au uzat de eligibilitate, este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 și este avizată de ANRE.

  Începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform calendarului de liberalizare, tariful CPC se aplică pentru 100% din cantitatea de energie electrică furnizată clienților casnici.

  În factura clienților finali tariful CPC se înmulțește cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.

 • Ce reprezintă taxa de cogenerare?

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuții pentru consumatorii săi.

  Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 123 din 20.12.2017 și valabilă de la data de 01.01.2018, este de 0,01194 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată și se evidențiază separat pe factură.

 • Ce sunt certificatele verzi?

  Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică, câștigurile din vânzarea acestora reprezentând o stimulare a producătorilor din surse regenerabile de energie. Furnizorii de energie electrică au obligația achiziționării anuale a unei cote de certificate verzi, în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică. Temeiul legal care reglementează facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică consumatorilor finali este reprezentat de Legea nr. 134/2012.

  Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidențiată pe factură, reprezintă produsul dintre:

  PCV = CotăCV x ValoareCV

  CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și publicată pe www.anre.ro;

  ValoareCV = valoarea medie ponderată al certificatelor verzi tranzacționate pe piața centralizată OPCOM în cele mai recente 3 luni de tranzacționare și publicată trimestrial pe www.opcom.ro.

 • Informații referitoare la taxe radio-TV

  Conform legii audiovizualului, societățile de televiziune prin cablu au obligația să includă în grila lor de programe și să transmită programele Societății Române de Televiziune. Societatea Română de Televiziune nu are legături de natură financiară cu nici o societate de televiziune prin cablu, în sensul că acestea ar vira către Societatea Română de Televiziune o cotă parte din încasările provenite din sumele achitate de către abonații lor. Plata abonamentului la o societate de televiziune prin cablu nu exonerează de îndeplinirea obligației legale de plată a taxei pentru serviciul public de televiziune.

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2017, începând cu data de 1 februarie 2017, taxele radio/TV au fost eliminate. E.ON Energie România va factura taxele respective, doar în situația în care acestea sunt aferente lunilor anterioare datei de 1 februarie 2017.

   

 • Ce este acciza și cum se calculează?

  Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică.

  Conform normelor metodologice de aplicare ale art.162 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, acciza pentru electricitate se calculează astfel:

  A = Q * K * R,

  unde:

  • A= valoarea accizei
  • Q= cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh
  • K= acciza unitară prevăzută la pct.18 din anexa nr.1 la titlul VII- Accize din Legea
  • nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  • R= cursul de schimb leu/euro
 • Care sunt drepturile clientului final de energie electrică?

  • să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
  • să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate aplicabile categoriei din care fac parte sau să beneficieze de serviciul universal, în condiţiile stabilite prin reglementările ANRE;
  • să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
  • să primească toate datele pertinente privind consumul;
  • să beneficieze de mai multe modalităţi de plată;
  • să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor
  • să supună soluţionării autorităţii competente divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei electrice;
  • să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de energie electrică;
  • să schimbe furnizorul în mod gratuit;
  • să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
  • de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale;
  • orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile
 • Care sunt obligaţiile clientului final de energie electrică?

  • să plătească contravaloarea facturii emise de către furnizor în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
  • să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
  • să comunice în scris, în termen de 30 de zile, furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului;
  • să respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de reţea, inclusiv a condiţiilor prevăzute în anexele acestora;
  • orice alte obligaţii prevăzute de Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile

   

   

   

 • Care sunt condițiile generale privind contractarea?

  • Furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul unui contract de furnizare (reglementat sau negociat), dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de reţea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final
  • Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazurile în care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este acelaşi, se poate încheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum care au acelaşi beneficiar şi acelaşi furnizor, conform înţelegerii părţilor contractante
  • Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum, clientul final parcurge următoarele etape:
  • în cazul unui loc de consum nou,  obţine avizul tehnic de racordare şi certificatul de racordare al locului de consum la reţeaua electrică de interes public
  • în situaţia în care trebuie încheiat un contract de furnizare nou, se adresează unui furnizor de energie electrică şi alege una dintre ofertele-tip publicate de acesta sau negociază condiţiile furnizării ori recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică. Dacă îndeplineşte condiţiile legale şi doreşte să beneficieze de serviciul universal, clientul final se poate adresa FUI pentru furnizarea în regim de serviciu universal. După ce părţile convin asupra condiţiilor de furnizare, semnează contractul de furnizare;
  • se încheie contractul/contractele de reţea de către furnizor sau de către clientul final, cu excepţia cazului în care clientul final este titular al unui contract de reţea existent.
  • Contractul de furnizare intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia și este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părţi, care pot fi prelungite/reînnoite conform clauzelor contractuale.
  • Contractul de furnizare intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR este asigurată pentru perioada coexistenţei contractului de furnizare cu cel de reţea pentru locul de consum respectiv.
  • Contractul de reţea se încheie pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care clientul solicită o durată limitată, şi încetează doar în condiţiile precizate în contract. Contractul de reţea semnat de clientul final se poate încheia şi în lipsa contractului de furnizare şi rămâne în continuare valabil şi la schimbarea furnizorului.
  • Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în următoarele cazuri:
  • expirarea termenului contractual;
  • acordul de voinţă al părţilor contractante;
  • denunţarea unilaterală de către clientul final, în condiţiile prevăzute în contract şi conform prevederilor legale în vigoare;
  • rezilierea.
  • Contractul de furnizare poate fi reziliat de către clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel puţin 15 zile înainte, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele situaţii:
  • a)asupra furnizorului s-a declanşat procedura de suspendare sau retragere a licenţei;

   b)contractul nu respectă reglementările în vigoare privind tipul de contract.

  • Clientul final are dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale
  • Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fără plata despăgubirilor prevăzute în contractul de furnizare, în următoarele cazuri:
  • sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
  • neplata facturilor, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract;
  • încetarea dreptului de folosinţă al clientului final asupra locului de consum;
  • alte cazuri prevăzute de lege.
  • Rezilierea din iniţiativa furnizorului se efectuează cu un preaviz de minimum 15 zile, cu excepţia cazului sustragerii de energie electrică, situaţie în care rezilierea poate produce efecte de la data constatării prin hotărâre judecătorească definitivă.
  • În termen de maximum 6 săptămâni de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimată pentru ultimul consum, în cazul în care clientul nu asigură OR acces la contor, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi.
 • Care sunt furnizorii activi de energie electrică din România?

  Intreaga lista a furnizorilor activi de energie electrică din România este disponibilă pe site-ul ANRE. (http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/energie-electrica1391006213/furnizare-catre-consumatori1391006442)

   

 • Care sunt modalităţile de măsurare?

  Energia electrică furnizată clienţilor finali se măsoară de către operatorii de măsurare, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de ANRE.

  Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru locurile de consum mici poate fi mai mare de o lună, dar fără a depăşi 6 luni.

   

  În cazul citirii grupurilor de măsurare la intervale mai mari decât intervalul de facturare, conform prevederilor contractuale, cantitatea de energie electrică facturată între citiri se determină prin autocitire. În situaţia în care clientul final nu transmite indexul în termenul convenit, cantitatea de energie electrică facturată se stabileşte prin una dintre următoarele metode:

  • pe baza unui consum lunar estimat de energie electrică, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o convenţie de consum, convenţie care poate fi modificată oricând la iniţiativa clientului final sau la iniţiativa furnizorului, în situaţia în care furnizorul constată diferenţe semnificative între consumul lunar estimat şi consumul realizat;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.
 • Care sunt modalităţile de facturare?

  Furnizorul determină valoarea facturii pentru energia electrică consumată pe baza mărimilor măsurate sau estimate conform reglementărilor şi pe baza tarifului/preţului prevăzut în contract.

  În cazul facturării pe bază de consum estimat, pentru fiecare interval de facturare se emite factură corespunzător consumului estimat. Dacă la sfârşitul intervalului de citire se constată că există diferenţe între cantitatea de energie electrică efectiv consumată pe intervalul de citire şi suma cantităţilor facturate, se procedează la regularizare

   

  Energia electrică furnizată este facturată de către furnizor pe baza energiei electrice furnizate în intervalul de facturare şi, după caz, pe baza altor mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, procesul de facturare constând, în principal, în următoarele activităţi:

  • preluarea şi validarea datelor de consum;
  • determinarea valorii facturii;
  • întocmirea şi emiterea facturilor;
  • transmiterea facturilor;
  • soluţionarea contestaţiilor privind facturile.
 • Care clienţi au dreptul la la serviciul universal?

  Toți clienții casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate beneficiază Serviciu Universal. Acesta este serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscal anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii.

 • Cum se poate schimba furnizorul de energie electrică?

  Clienţii au dreptul a alege furnizorul de energie electrică și de a denunța unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condițiilor contractuale și legale, și să-și exercite dreptul de eligibilitate prin schimbarea furnizorului de energie.

  Schimbarea furnizorului de energie electrică se poate face fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia, cu respectarea condițiilor contractuale și a procedurii conform Ordinului ANRE nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final.

 • Care sunt modalităţile de acordare a despagubirilor pentru daunele provocate din culpa Operatorului de Reţea sau a Furnizorului de Ultimă Instanţă?

  Furnizorii și/sau, după caz, Operatorul de rețea (OR), corespunzător condițiilor contractuale, au obligația de a plăti clienţilor finali despăgubiri pentru daunele dovedite provocate din vina sa, inclusiv de întreruperi/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice furnizate, conform reglementărilor în vigoare.

  Clienţii casnici au dreptul să primească de la furnizor/OR despăgubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR. Valoarea şi condiţiile de acordare a despăgubirilor pentru clienţii casnici sunt stabilite într-o procedură elaborată de ANRE.

  Despăgubirile se plătesc la cererea clientului final/furnizorului, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR şi furnizor se constată existenţa prejudiciului şi culpa furnizorului/OR.

  În situația în care, pentru aceeaşi întrerupere, clientul final este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform standardelor de performanţă şi o despăgubire, el va primi fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

   

  Plata se efectuează conform prevederilor contractuale şi poate fi efectuată prin:

  • Virament bancar;
  • Plata prin mandat poștal;
  • Compensare cu facturile emise
 • Când și cum se emite factura de gaze naturale?

  Lunar, la o dată corespunzătoare procedurii de emitere etapizată a facturilor de gaze naturale.

  Facturarea se realizează:

  • pe baza cantităților lunare estimate prin programul de consum prevăzut în contractul de furnizare sau
  • pe baza autocitirii contorului în cazul clienților care au optat pentru acest serviciu
  • o data la 3 luni pe baza citirii contoarelor de gaze naturale realizata de catre personalul autorizat E.ON, fiecare citire fiind urmata de emiterea facturii de citire
 • Care este termenul de plată al unei facturi?

  30 de zile termen de plata + 15 zile termen suplimentar de gratie = 45 de zile termen de plata fara penalitati de intarziere

 • Unde se poate plăti factura E.ON?

  Factura de consum gaze naturale se poate plăti prin intermediul băncilor BRD, ING Bank, Banca Transilvania, UniCredit Bank, BCR, Banca Comercială Carpatica, CreditCoop și Raiffeisen Bank și la punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay.

  Pentru plata facturii prin intermediul acestor modalități de plată nu se percepe comision.

 • Ce reprezintă punctele de încasare Payzone, PayPoint, un-doi Centru de plăți, Westaco și ZebraPay?

  Punctele de încasare Payzone, PayPoint, Rompay Solutions, un-doi Centru de plăți și ZebraPay sunt terminale de plată amplasate în magazinele cu profil de comerț general .

  Aici ai posibilitatea ca odată cu plata cumpărăturilor să achiți în numerar și factura de consum gaze naturale, fără vreun comision suplimentar.

  Punctele de încasare Westaco sunt terminale de plată amplasate în benzinăriile OMV.

 • Ce avantaje oferă plata facturii prin direct debit?

  Plata prin debit direct, disponibilă prin BRD, ING, BCR, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank vă scapă de grija plății facturilor de consum și elimină riscul penalităților sau al sistării gazului natural sau energiei electrice pentru neplată. Prin încheierea unei simple convenții de plată, lași în grija furnizorului E.ON Energie România transmiterea lunară a valorii facturii tale către bancă. Aceasta preia responsabilitatea achitării facturii din contul tău, la termenul convenit, fără comision.

  Convenția de plată prin debit direct a facturilor de consum emise de E.ON Energie România nu acoperă și facturile de servicii emise de alte companii E.ON sau de către alt prestator de servicii.

 • Ce fac dacă primesc cu întârziere facturile?

  Aceste cazuri rămân izolate, însă în cazul sesizării oricăror întârzieri în termenul de primire a facturii, recomandarea noastră este :

  • accesezi online contul tău E.ON Myline sau
  • să folosești biroul digital E.ON MyOffice din Centrele de Relații Clienți E.ON România de unde îți poți lista factura.
  • sau apelelezi Centrul de Servicii Clienți la numerele TelVerde 0800 800 900 sau 0800 800 366, disponibile de luni până vineri în intervalul orar 08:00 - 20:00, pentru obținerea informațiilor privind valoarea debitului restant. Cunoscând suma restantă și utilizând orice factură de gaze naturale/energie electrică, poți achita debitele prin unul din mijloacele de plată puse la dispoziție de către E.ON Energie România.
 • Care este termenul de reconectare în caz de neplată?

  În termen de maximum 24 de ore de la data la care suma reprezentând obligațiile de plată scadente este plătită și faceți dovada plății.

  Cand se sisteaza furnizarea de gaze naturale pentru neplata?

  1.Sistarea furnizării de gaze naturale pentru neplata facturii se realizează începând cu a 46-a zi de la data emiterii acesteia, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

  2.Tarifele pentru reconectare ca urmare a neplății se regăsesc în factura de consum gaze naturale.Rezilierea contractului de gaze naturale se face începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

 • Cum se efectuează plata facturii restante în cazul în care pe factura curentă există sold debitor?

  Plata facturilor restante se poate face prin scanarea codului de bare aflat în partea stângă jos a facturii curente. Astfel se achită întreg soldul debitor, incluzând factura curentă și facturile restante.

  Achitarea doar a facturii restante se face indicând obligatoriu numărul facturii restante.

 • Ce reprezintă factura de reîncadrare?

  Factura de reincadrare se emite in cazul in care consumul anual inregistrat de consumatorul final este mai mare sau mai mic decat categoria de consum din care face parte. La finalul perioadei calendaristice se va emite o factura de reincadrare la tariful aferent categoriei corespunzatoare de consum.

  Consumatorii racordați la sistemul de distribuție a gazelor naturale sunt clasificați în funcție de următoarele categorii de consum, conform reglementărilor în vigoare:

  • C1. consumatori finali cu un consum anual de până la 280 MWh (280.000 kWh)
  • C2. consumatori finali cu un consum anual între 280 MWh și 2.800 MWh (280.000 kWh și 2.800.00 kWh)
  • C3. consumatori finali cu un consum anual între 2.800 MWh și 28.000 MWh (2.800.000 kWh și 28.000.000 kWh)
  • C4. consumatori finali cu un consum anual între 28.000 MWh și 280.000 MWh (28.000.000 kWh și 280.000.000 kWh)
  • C5. consumatori finali cu un consum anual de peste 280.000 MWh (280.000.000 kWh)
  • C7. consumatori care beneficiază de tarif de distribuţie de tranzit