Tarife reglementate

Descoperă ofertele noastre tip de furnizare gaze naturale şi energie electrică precum şi tarifele pentru piaţa reglementată

Tarife reglementate

Începând cu 1 aprilie 2017 conform ordinului A.N.R.E. nr. 23/30.03.2017 noile preţuri pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici sunt:

 • Consumatori casnici finali conectaţi în sistemul de distribuţie

  Pret (lei/MWh)

  Pret (lei/kWh)

  B1. consumatori finali cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh (23.250 kWh)

  133,15

  0,13393

  B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh (23.260 kWh si 116.280 kWh)

  132,08

  0,13208

  B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh (116.290 kWh si 1.162.780 kWh)

  131,56

  0,13156

  B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh si 11.627.780 kWh)

  131,13

  0,13113

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Consumatori casnici finali conectaţi la sistemul naţional de transport

  Pret (lei/MWh)

  Pret (lei/kWh)

  A1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 1.162,78 MWh (1.162.780 kWh)

  102,02

  0,10202

  *Preţurile nu conţin TVA

Oferte tip de furnizare

 • Oferta E.ON FamilyFix Gas pentru clienţi finali casnici

  Oferta E.ON FamilyFix Gas pentru clienţi finali casnici

  Data publicării: 15 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 4 mai 2018

  Tarife reglementate de transport şi distribuţie gaze naturale

  Data publicării: 1 noiembrie 2014

  Data ultimei actualizări: 2 mai 2018

Oferte tip de furnizare

 • Oferte de furnizare energie electrică pentru clienţi casnici

  Oferta E.ON Start Energy pentru clienţi casnici

  Data publicării: 25 iulie 2017

  Data ultimei actualizări: 4 mai 2018

  Oferta E.ON FamilyFix Energy pentru clienţi casnici

  Data publicării: 31 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 4 mai 2018

  Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi transport a energiei electrice

  Data publicării: 31 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 22 decembrie 2017

Comparator de oferte energie electrică

Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali noncasnici beneficiari de serviciu universal şi a clienţilor casnici, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate. 
Componenta de piaţă concurenţială este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi este avizată de ANRE. 
În factura clienţilor finali tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate. 
Începând cu 1 octombrie 2015, un client ce beneficiază de serviciul universal poate solicita tariful CPC diferenţiat zi/noapte în cazul în care deţine un sistem de măsurare cu înregistrare separată a energiei electrice în orele de zi şi în orele de noapte. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, conform calendarului de liberalizare, tariful CPC se aplică pentru 100% din cantitatea de energie electrică furnizată clientilor casnici.

 • Valorile tarifului CPC, în baza Avizelor ANRE, sunt:

  Perioada de valabilitate a tarifului

  IT [lei/kWh]

  MT [lei/kWh]

  JT [lei/kWh]

  01.09.2012 - 31.10.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5638

  01.11.2012 - 31.12.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5639

  01.01.2013 - 31.03.2013

  0,3745

  0,4180

  0,5736

  01.04.2013 - 30.06.2013

  0,3281

  0,3722

  0,5183

  01.07.2013 - 31.08.2013

  0,2895

  0,3337

  0,4797

  01.09.2013 - 31.12.2013

  0,3230

  0,3671

  0,5132

  01.01.2014 - 30.06.2014

  0,3395

  0,3858

  0,5332

  01.07.2014 - 31.12.2014

  0,2776

  0,3238

  0,4712

  01.01.2015 - 30.06.2015

  0,2504

  0,2961

  0,4386

  01.07.2015 - 31.12.2015

  0,2682

  0,3139

  0,4564

  01.01.2016 - 30.06.2016

  0,2996

  0,341

  0,4691

  01.04.2016 - 30.06.2016

  0,2843

  0,3257

  0,4538

  01.07.2016 - 31.12.2016

  0,2698

  0,3113

  0,4394

  01.01.2017 - 30.06.2017

  0,2765

  0,3166

  0,4395

  01.07.2017 - 30.09.2017

  0,3151

  0,3552

  0,4781

  01.10.2017 - 31.12.2017

  0,3533

  0,3934

  0,5163

  01.01.2018- 30.06.2018

  0,3385

  0,3779

  0,4975

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Avizele ANRE pentru CPC

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi. 

Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 123 din 20.12.2017 şi valabilă de la data de 01.01.2018, este de 0,01194 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Certificate verzi

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică.
Achiziţionarea respectiv facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică pentru consumatorii finali se face în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, cu completările şi modificările ulterioare.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică.
Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:
PCV = CotăCV x ValoareCV x energie facturată
CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
ValoareCV = preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi a OPCOM în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, E.ON Energie România va regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Taxa radio TV

Conform legii 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna februarie 2017, taxele pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune au fost eliminate şi nu se mai regăsesc în facturile de energie electrică.

connection image

Vreau să devin client

Îţi suntem alături pas cu pas pe tot parcursul procesului, de la racordare până la contractare. Te aşteptăm în comunitatea clienţilor E.ON!

vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii