Tarife reglementate

Descoperă ofertele noastre tip de furnizare gaze naturale şi energie electrică precum şi tarifele pentru piaţa reglementată

Tarife reglementate

Începând cu 1 aprilie 2017 conform ordinului A.N.R.E. nr. 23/30.03.2017 noile preţuri pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici sunt:

 • Consumatori casnici finali conectaţi în sistemul de distribuţie

  Pret (lei/MWh)

  Pret (lei/kWh)

  B1. consumatori finali cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh (23.250 kWh)

  127,13

  0,12713

  B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh (23.260 kWh si 116.280 kWh)

  125,98

  0,12598

  B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh (116.290 kWh si 1.162.780 kWh)

  125,46

  0,12546

  B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh si 11.627.780 kWh)

  125,03

  0,12503

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Consumatori casnici finali conectaţi la sistemul naţional de transport

  Pret (lei/MWh)

  Pret (lei/kWh)

  A1. consumatori finali cu un consum anual de pâna la 1.162,78 MWh (1.162.780 kWh)

  93,92

  0,09392

  *Preţurile nu conţin TVA

Oferte tip de furnizare

 • Oferta E.ON FamilyFix Gas pentru clienţi finali casnici

  Oferta E.ON FamilyFix Gas pentru clienţi finali casnici

  Data publicării: 15 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 27 noiembrie 2017

  Tarife reglementate de transport şi distribuţie gaze naturale

  Data publicării: 1 noiembrie 2014

  Data ultimei actualizări: 4 octombrie 2017

Tarife reglementate

Puteţi opta pentru tariful care vi se potriveşte dintre cele 7 variante existente, ţinând seama de consumul obişnuit într-o lună de zile sau de consumul pe care îl aveţi în vedere pentru perioada următoare. 
Tarifele nu cuprind accizele şi taxa pe valoare adăugata. 
Preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi de energie electrică sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi sunt valabile de la 1 iulie 2017.

 • Tariful CR de tip monom cu rezervare

  Pret rezervare [lei/zi]

  Pret energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,1500

  0,3119

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,1500

  0,2425

  • Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de tarife şi presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare, cât şi a rezervării aferente perioadei de facturare.
  • Tariful are două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kWh) şi pretul pentru rezervare (lei/zi)
 • Tariful CI de tip monom cu consum inclus

  Abonament [lei/zi]

  Pret energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,4310

  0,3119

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,3685

  0,2425

  • Are două componente: abonament şi preţul energiei electrice.
  • Abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Cuprinde preţul rezervării şi o cantitate zilnică de energie de 1 kWh. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată nu se reportează.
 • Tariful CD de tip monom

  Pret energie [lei/kWh]

  Joasa tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,4161

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,3235

  • Tariful CD de tip monom fără rezervare presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumată în perioada de facturare. Este destinat consumatorilor casnici care nu doresc aplicarea unui tarif cu rezervare pentru consumul propriu de energie electrică.
  • Este compus dintr-un preţ unic pentru energie electrică care include şi cheltuielile fixe indiferent de cantitatea de energie electrică consumată. Nu se percepe preţ de rezervare.
 • Tariful CR2 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare

  Pret rezervare [lei/zi]

  Pret energie zi [lei/kWh]

  Pret energie noapte [lei/kWh]

  Joasa tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  0,1500

  0,4970

  0,1616

  Medie tensiune (1 - 110 kV exclusiv)

  0,1500

  0,3928

  0,1271

  Este avantajos dacă ponderea consumului de energie electrică din orele de noapte şi week-end depăşeste 55% din consumul total înregistrat.

  Este compus din:

  • preţ rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
  • preţ energie în zona de zi, care se aplică consumului efectuat în intervalul de luni până vineri între orele 7.00 –22.00;
  • preţ energie în zona de noapte, care se aplică consumului efectuat în orele din intervalul de luni până vineri între orele 22.00–7.00 precum şi la sfârşitul săptămânii în intervalul de vineri ora 22,00 până luni ora 7.00.
 • Tariful CR 3 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe 3 zone orare

  Nivel tensiune

  Pret rezervare

  Pret energie zona de vârf

  Pret energie zona normala

  Pret energie zona de gol

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,1500

  0,7049

  0,3928

  0,1847

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,1500

  0,5546

  0,3119

  0,1387

  Este avantajos dacă poate fi evitat consumul în orele de vârf şi dacă ponderea consumului de energie electrică este mutată în orele de noapte şi week-end.

  Este compus din:

  • preţul de rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de vârf, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul 8.00 – 9.00 (1 aprilie - 30 septembrie) şi în sezonul de iarnă în intervalele 8.00 – 10.00 şi 19.00 – 22.00 (1 octombrie - 31 martie);
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de gol, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 21.00 – 0.00 şi de vineri ora 21.00 până luni la ora 8.00, iar în sezonul de iarnă, în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 22.00 – 0.00 şi de vineri ora 22.00 până luni la ora 8.00;
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona normală, vara în intervalul orar 9.00 – 21.00 şi sezonul de iarnă, între orele 10.00 – 19.00.
 • Tariful CTP de tip monom

  Transa de putere [kW]

  Pret rezervare [lei/zi]

  Pret energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  pâna la 3 kW inclusiv

  0,1500

  0,2543

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  3 - 6 kW

  0,3235

  0,2543

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  peste 6 kW

  0,4853

  0,2543

  • Este destinat consumatorilor casnici racordaţi la joasă tensiune şi este diferenţiat pe trei tranşe de putere contractată (cel mult 3 kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW).
  • Este avantajos acelor consumatori casnici care îşi echilibrează consumul de energie electrică fără a depăşi puterea contractată.
  • Depăşirea puterii contractate conduce la deconectarea clientului prin declanşarea întrerupatorului automat, reglat la valoarea sarcinii corespunzătoare puterii solicitate.
  • Reconectarea se efectuează de către consumator şi este condiţionată de descărcarea surplusului de sarcină din instalaţia de alimentare.
  • Tariful se compune din două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kW) şi preţul pentru rezervare (lei/zi).
 • Tariful CS de tip social

  Preţuri pentru cele trei tranşe de tarifare [lei/kWh]

  Transa 2 kWh/zi

  Transa 2-3 kWh/zi

  Transa peste 3 kWh/zi

  Joasa tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,1734

  0,4161

  0,8202

  Pentru consumatorii casnici care au un venit mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern, se poate acorda la cerere tariful de tip social. Acesta este valabil numai pentru locul de consum unde clientul domiciliază.

  În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare este defalcat pe trei tranşe succesive:

  • Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerându-se 2 KWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare şi are preţul cel mai mic.
  • Cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranşe se calculează considerându-se 1 KWh/zi suplimentar faţă de prima tranşă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare şi are un preţ superior celui aplicat primei tranşe.
  • Cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranşe nu este limitată, însă preţul aplicat acesteia este superior tuturor preţurilor aferente celorlalte tarife.

  Datorită acestui mod de calcul, tariful de tip social este avantajos numai pentru clienţii care au un consum mediu lunar de energie electrică de până la 100 KWh. În cazul în care consumul mediu lunar al unui client depăşeşte 100 KWh, tariful social nu mai este avantajos, fiind recomandată alegerea altui tip de tarif dintre cele reglementate pentru consumatorii casnici.

Oferte tip de furnizare

 • Oferte de furnizare energie electrică pentru clienţi casnici

  Oferta E.ON Start Energy pentru clienţi casnici

  Data publicării: 25 iulie 2017

  Data ultimei actualizări: 27 noiembrie 2017

  Oferta E.ON FamilyFix Energy pentru clienţi casnici

  Data publicării: 31 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 27 noiembrie 2017

  Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi transport a energiei electrice

  Data publicării: 31 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 17 august 2017

Comparator de oferte energie electrică

Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali noncasnici beneficiari de serviciu universal şi a clienţilor casnici, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate. 
Componenta de piaţă concurenţială este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi este avizată de ANRE. 
În factura clienţilor finali tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate. 
Începând cu 1 octombrie 2015, un client ce beneficiază de serviciul universal poate solicita tariful CPC diferenţiat zi/noapte în cazul în care deţine un sistem de măsurare cu înregistrare separată a energiei electrice în orele de zi şi în orele de noapte.

 • Valorile tarifului CPC, în baza Avizelor ANRE, sunt:

  Perioada de valabilitate a tarifului

  IT [lei/kWh]

  MT [lei/kWh]

  JT [lei/kWh]

  01.09.2012 - 31.10.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5638

  01.11.2012 - 31.12.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5639

  01.01.2013 - 31.03.2013

  0,3745

  0,4180

  0,5736

  01.04.2013 - 30.06.2013

  0,3281

  0,3722

  0,5183

  01.07.2013 - 31.08.2013

  0,2895

  0,3337

  0,4797

  01.09.2013 - 31.12.2013

  0,3230

  0,3671

  0,5132

  01.01.2014 - 30.06.2014

  0,3395

  0,3858

  0,5332

  01.07.2014 - 31.12.2014

  0,2776

  0,3238

  0,4712

  01.01.2015 - 30.06.2015

  0,2504

  0,2961

  0,4386

  01.07.2015 - 31.12.2015

  0,2682

  0,3139

  0,4564

  01.01.2016 - 30.06.2016

  0,2996

  0,341

  0,4691

  01.04.2016 - 30.06.2016

  0,2843

  0,3257

  0,4538

  01.07.2016 - 31.12.2016

  0,2698

  0,3113

  0,4394

  01.01.2017 - 30.06.2017

  0,2765

  0,3166

  0,4395

  01.07.2017 - 30.09.2017

  0,3151

  0,3552

  0,4781

  01.10.2017 - 31.12.2017

  0,3533

  0,3934

  0,5163

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Avizele ANRE pentru CPC

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr. 116/2013 şi nr. 119/2013 cu modificările ulterioare. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi. 

Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 52 din 22.06.2017 şi valabilă de la data de 01.07.2017, este de 0,01231 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Certificate verzi

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică.
Achiziţionarea respectiv facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică pentru consumatorii finali se face în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, cu completările şi modificările ulterioare.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică.
Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:
PCV = CotăCV x ValoareCV x energie facturată
CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
ValoareCV = preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi a OPCOM în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, E.ON Energie România va regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Taxa radio TV

Conform legii 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna februarie 2017, taxele pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune au fost eliminate şi nu se mai regăsesc în facturile de energie electrică.

connection image

Vreau să devin client

Îţi suntem alături pas cu pas pe tot parcursul procesului, de la racordare până la contractare. Te aşteptăm în comunitatea clienţilor E.ON!

vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii