Tarife reglementate

Descoperă ofertele noastre tip de furnizare gaze naturale şi energie electrică precum şi tarifele pentru piaţa reglementată

Tarife reglementate

Începând cu 1 iulie 2016 conform ordinului A.N.R.E. nr. 30/30.06.2016 noile preţuri pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici sunt:

 • Consumatori casnici finali conectaţi în sistemul de distribuţie

   

  Preţ (lei/MWh)

  Preţ (lei/kWh)

  B1. consumatori finali cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh (23.250 kWh)

  123,98

  0,12398

  B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh (23.260 kWh şi 116.280 kWh)

  122,84

  0,12284

  B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh (116.290 kWh şi 1.162.780 kWh)

  122,32

  0,12232

  B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh şi 11.627.780 kWh)

  121,89

  0,12189

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Consumatori casnici finali conectaţi la sistemul naţional de transport

   

  Preţ (lei/MWh)

  Preţ (lei/kWh)

  A1. consumatori finali cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh (1.162.780 kWh)

  90,78

  0,09078

  *Preţurile nu conţin TVA

Oferte tip de furnizare

 • Oferta E.ON Gaz Standard pentru clienţii finali casnici

  Condiţii contractuale E.ON Gaz Standard (extras)

  Data publicării: 1 noiembrie 2014

  Data ultimei actualizări: 1 octombrie 2016

  Tarife reglementate în vigoare

  Data publicării: 1 noiembrie 2014

  Data ultimei actualizări: 1 octombrie 2016

  Oferta E.ON Gaz Standard pentru clienti finali casnici

  Data publicării: 1 ianuarie 2017

  Data ultimei actualizări: 1 ianuarie 2017

Tarife reglementate

Puteţi opta pentru tariful care vi se potriveşte dintre cele 7 variante existente, ţinând seama de consumul obişnuit într-o lună de zile sau de consumul pe care îl aveţi în vedere pentru perioada următoare.
Tarifele nu cuprind accizele şi taxa pe valoare adăugata.
Preţurile şi tarifele aplicate consumatorilor captivi de energie electrică sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi sunt valabile de la 1 ianuarie 2016.

 • Tariful CR de tip monom cu rezervare

   

  Preţ rezervare [lei/zi]

  Preţ energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,1582

  0,3289

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,1582

  0,2557

  • Este unul dintre cele mai utilizate tipuri de tarife şi presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumate în perioada de facturare, cât şi a rezervării aferente perioadei de facturare.
  • Tariful are două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kWh) şi pretul pentru rezervare (lei/zi)
 • Tariful CI de tip monom cu consum inclus

   

  Abonament [lei/zi]

  Preţ energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,4544

  0,3289

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,3886

  0,2557

  • Are două componente: abonament şi preţul energiei electrice.
  • Abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Cuprinde preţul rezervării şi o cantitate zilnică de energie de 1 kWh. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată nu se reportează.
 • Tariful CD de tip monom

   

  Preţ energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,4387

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,3411

  • Tariful CD de tip monom fără rezervare presupune facturarea la un preţ unic a întregii cantităţi de energie electrică consumată în perioada de facturare. Este destinat consumatorilor casnici care nu doresc aplicarea unui tarif cu rezervare pentru consumul propriu de energie electrică.
  • Este compus dintr-un preţ unic pentru energie electrică care include şi cheltuielile fixe indiferent de cantitatea de energie electrică consumată. Nu se percepe preţ de rezervare.
 • Tariful CR2 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe două zone orare

   

  Preţ rezervare [lei/zi]

  Preţ energie zi [lei/kWh]

  Preţ energie noapte [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  0,1582

  0,5240

  0,1704

  Medie tensiune (1 - 110 kV exclusiv)

  0,1582

  0,4142

  0,1340

  Este avantajos dacă ponderea consumului de energie electrică din orele de noapte şi week-end depăşeste 55% din consumul total înregistrat.

  Este compus din:

  • preţ rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
  • preţ energie în zona de zi, care se aplică consumului efectuat în intervalul de luni până vineri între orele 7.00 –22.00;
  • preţ energie în zona de noapte, care se aplică consumului efectuat în orele din intervalul de luni până vineri între orele 22.00–7.00 precum şi la sfârşitul săptămânii în intervalul de vineri ora 22,00 până luni ora 7.00.
 • Tariful CR 3 de tip monom cu rezervare diferenţiat pe 3 zone orare

  Nivel tensiune

  Preţ
  rezervare

  Preţ energie
  zona de vârf

  Preţ energie
  zona normală

  Preţ energie
  zona de gol

  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)

  0,1582

  0,7432

  0,4142

  0,1948

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,1582

  0,5848

  0,3289

  0,1462

  Este avantajos dacă poate fi evitat consumul în orele de vârf şi dacă ponderea consumului de energie electrică este mutată în orele de noapte şi week-end.

  Este compus din:

  • preţul de rezervare (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe;
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de vârf, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul 8.00 – 9.00 (1 aprilie - 30 septembrie) şi în sezonul de iarnă în intervalele 8.00 – 10.00 şi 19.00 – 22.00 (1 octombrie - 31 martie);
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona orelor de gol, care se aplică consumului efectuat în sezonul de vară în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 21.00 – 0.00 şi de vineri ora 21.00 până luni la ora 8.00, iar în sezonul de iarnă, în intervalul orar 0.00 – 08.00 şi 22.00 – 0.00 şi de vineri ora 22.00 până luni la ora 8.00;
  • un preţ al energiei electrice consumate în zona normală, vara în intervalul orar 9.00 – 21.00 şi sezonul de iarnă, între orele 10.00 – 19.00.
 • Tariful CTP de tip monom

   

  Tranşa de putere [kW]

  Preţ rezervare [lei/zi]

  Preţ energie [lei/kWh]

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  până la 3 kW inclusiv

  0,1582

  0,2681

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  3 - 6 kW

  0,3411

  0,2681

  Joasă tensiune (0 - 1 kV inclusiv)

  peste 6 kW

  0,5117

  0,2681

  • Este destinat consumatorilor casnici racordaţi la joasă tensiune şi este diferenţiat pe trei tranşe de putere contractată (cel mult 3 kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW).
  • Este avantajos acelor consumatori casnici care îşi echilibrează consumul de energie electrică fără a depăşi puterea contractată.
  • Depăşirea puterii contractate conduce la deconectarea clientului prin declanşarea întrerupatorului automat, reglat la valoarea sarcinii corespunzătoare puterii solicitate.
  • Reconectarea se efectuează de către consumator şi este condiţionată de descărcarea surplusului de sarcină din instalaţia de alimentare.
  • Tariful se compune din două componente: Preţul energiei consumate în perioada de facturare (lei/kW) şi preţul pentru rezervare (lei/zi).
 • Tariful CS de tip social

  Preţuri pentru cele trei tranşe de tarifare

  Tranşa 2 kWh/zi Tranşa 2-3 kWh/zi Tranşa peste 3 kWh/zi
  [lei/kWh] [lei/kWh] [lei/kWh]
  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,1954 0,4690 0,9246

  Pentru consumatorii casnici care au un venit mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin Hotărâre de Guvern, se poate acorda la cerere tariful de tip social. Acesta este valabil numai pentru locul de consum unde clientul domiciliază.

  În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare este defalcat pe trei tranşe succesive:

  • Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerându-se 2 KWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare şi are preţul cel mai mic.
  • Cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranşe se calculează considerându-se 1 KWh/zi suplimentar faţă de prima tranşă, pentru fiecare zi a perioadei de facturare şi are un preţ superior celui aplicat primei tranşe.
  • Cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranşe nu este limitată, însă preţul aplicat acesteia este superior tuturor preţurilor aferente celorlalte tarife.

  Datorită acestui mod de calcul, tariful de tip social este avantajos numai pentru clienţii care au un consum mediu lunar de energie electrică de până la 100 KWh. În cazul în care consumul mediu lunar al unui client depăşeşte 100 KWh, tariful social nu mai este avantajos, fiind recomandată alegerea altui tip de tarif dintre cele reglementate pentru consumatorii casnici.

Oferte tip de furnizare

Comparator de oferte energie electrică

Componenta de piaţă concurenţială (CPC)

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizorii de ultimă instanţă în factura clienţilor finali noncasnici beneficiari de serviciu universal şi a clienţilor casnici, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate.
Componenta de piaţă concurenţială este calculată de furnizor în baza unei metodologii aprobate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi este avizată de ANRE.
În factura clienţilor finali tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată procentual conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate.
Începând cu 1 octombrie 2015, un client ce beneficiază de serviciul universal poate solicita tariful CPC diferenţiat zi/noapte în cazul în care deţine un sistem de măsurare cu înregistrare separată a energiei electrice în orele de zi şi în orele de noapte.

 • Valorile tarifului CPC, în baza Avizelor ANRE, sunt:

  Perioada de valabilitate a tarifului

  IT [lei/kWh]

  MT [lei/kWh]

  JT [lei/kWh]

  01.09.2012 - 31.10.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5638

  01.11.2012 - 31.12.2012

  0,3793

  0,4240

  0,5639

  01.01.2013 - 31.03.2013

  0,3745

  0,4180

  0,5736

  01.04.2013 - 30.06.2013

  0,3281

  0,3722

  0,5183

  01.07.2013 - 31.08.2013

  0,2895

  0,3337

  0,4797

  01.09.2013 - 31.12.2013

  0,3230

  0,3671

  0,5132

  01.01.2014 - 30.06.2014

  0,3395

  0,3858

  0,5332

  01.07.2014 - 31.12.2014

  0,2776

  0,3238

  0,4712

  01.01.2015 - 30.06.2015

  0,2504

  0,2961

  0,4386

  01.07.2015 - 31.12.2015

  0,2682

  0,3139

  0,4564

  01.01.2016 - 30.06.2016

  0,2996

  0,341

  0,4691

  01.04.2016 - 30.06.2016

  0,2843

  0,3257

  0,4538

  01.07.2016 - 31.12.2016

  0,2698

  0,3113

  0,4394

  01.01.2017 - 30.06.2017

  0,2765

  0,3166

  0,4395

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Avizele ANRE pentru CPC

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr. 116/2013 şi nr. 119/2013 cu modificările ulterioare. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi.
Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 117 din 20.12.2016 şi valabilă de la data de 01.01.2017, este de 0,01301 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Certificate verzi

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică.
Achiziţionarea respectiv facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică pentru consumatorii finali se face în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, cu completările şi modificările ulterioare.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică.
Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:
PCV = CotăCV x ValoareCV x energie facturată
CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
ValoareCV = preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi a OPCOM în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, E.ON Energie România va regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Taxa radio TV

Toate persoanele fizice cu domiciliul în România care deţin receptoare radio/TV au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune/TV, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio.
Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plăteşte pe familie (indiferent de numărul membrilor acesteia).
Următoarele categorii de persoane fizice sunt scutite de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si televiziune:

 • Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare;
 • Pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune;
 • Pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie;
 • Abonaţii reţelelor de radioamplificare;
 • Alte categorii prevăzute de legi speciale:
  • Eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare;
  • Veteranii de război, precum şi unii invalizi şi văduve de război;
  • Persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1954;
  • Persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;

Acestea vor depune următoarele acte:

 • cerere de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune;
 • actele doveditoare ale unuia din criteriile de mai sus.

 • Formulare taxa radio şi TV

connection image

Vreau să devin client

Îţi suntem alături pas cu pas pe tot parcursul procesului, de la racordare până la contractare. Te aşteptăm în comunitatea clienţilor E.ON!

vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii