Legislație

  Standardul de performanta

  • Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

  Proceduri şi alte reglementări

  • Constituirea, executarea si restituirea garantiilor

  • Cadrul general al procedurii de înregistrare, investigare şi solutionare a plângerilor clienţilor casnici şi noncasnici

  • Cadrul general al procedurii de înregistrare, investigare si solutionare a plângerilor clientilor business, comerciali si industriali

  Schimbarea furnizorului

  • Schimbarea furnizorului de gaze naturale