Pagina pentru media

Campanie de actualizare a contractelor de furnizare a energiei electrice

28 martie 2016

  • Prima etapă vizează consumatorii din mediul rural din judeţele Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani, Neamţ şi Bacău;
  • Echipe mobile ale E.ON Energie România vor fi prezente în teritoriu pentru perfectarea documentelor;
  • Operaţiunea se desfăşoară în baza normelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

E.ON Energie România S.A. derulează, în această perioadă, o campanie de actualizare a contractelor de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici din Moldova.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 88/2015, toţi consuma-torii furnizorului de ultima instanţă au obligaţia actualizării contractelor de furnizare a energiei electrice.

Această campanie se va desfăşura în mai multe etape, o primă etapă vizând consumatorii casnici din mediul rural. Pentru a facilita acest proces, echipe mobile ale E.ON Energie România vor fi prezente în unităţile teritorial-administrative pentru informarea şi perfectarea documentelor aferente noilor contracte de furnizare a energiei electrice.

Documentele necesare pentru actualizarea contractelor la consumatorii casnici sunt:

  • Document care să ateste dreptul de folosinţă al spaţiului (după caz, autorizaţie de construire, contract vânzare/cumpărare, certificat moştenitor, adeverinţă eliberată de primărie, contract de închiriere etc.);
  • Act de identitate.

Cazurile particulare vor fi analizate individual, în funcţie de specificul fiecărei situaţii.