Tarife de furnizare

Descoperă ofertele noastre tip de furnizare gaze naturale şi energie electrică precum şi tarifele pentru piaţa reglementată

Oferte tip de furnizare

 • Preţuri Furnizor de Ultimă Instanţă obligat pentru clienţii noncasnici SU şi noncasnici inactivi:

  De la data de 1 iulie 2019 preţurile aplicate de E.ON Energie România pentru clienţii finali noncasnici din zona de distribuţie Delgaz Grid, în calitatea de Furnizor de ultimă instanţă obligat (FUIob) desemnat prin Decizia ANRE 8/20.02.2019 sunt:

  Pret final NC SU si inactivi de la 1 iulie 2019 (lei/kWh)

  Pret NC SU si inactivi avizat de ANRE (lei/kWh)

  Tarif reglementat transport componenta de extragere din retea (lei/kWh)

  Tarif reglementat serviciu de sistem (lei/kWh)

  Tarif reglementat distributie (lei/kWh)

  Înalta tensiune (110 kV)

  0,38271

  0,33263

  0,01652

  0,01489

  0,01867

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv

  0,42316

  0,33263

  0,01652

  0,01489

  0,05912

  Joasă tensiune (0.1-1 kV inclusiv)

  0,55036

  0,33263

  0,01652

  0,01489

  0,18632

  Tariful reglementat de transport componenta de extragere din reţea, tariful reglementat pentru servicii de sistem şi tarifele reglementate de distribuţie practicate de Delgaz Grid sunt aprobate prin Ordine ANRE.

 • Preţuri Furnizor de Ultimă Instanţa opţional pentru clienţii noncasnici SU, pe fiecare zonă de distribuţie

  Prin Decizia ANRE nr. 337 din 28.02.2019 E.ON Energie România a fost desemnat Furnizor de Ultimă Instanţă opţional pentru zonele de distribuţie : Banat, Dobrogea, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Oltenia, Transilvania Nord şi Transilvania Sud.

  Pret final SU MUNTENIA NORD [lei/kWh]

  Pret final SU TRANSILVANIA NORD [lei/kWh]

  Pret final SU TRANSILVANIA SUD [lei/kWh]

  Pret final SU BANAT [lei/kWh]

  Pret final SU DOBROGEA [lei/kWh]

  Pret final SU MUNTENIA SUD [lei/kWh]

  Pret final SU OLTENIA [lei/kWh]

  Înalta tensiune (110 kV)

  0,34344

  0,34654

  0,34872

  0,39961

  0,37440

  0,36596

  0,33978

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv

  0,37809

  0,39039

  0,39039

  0,43517

  0,41258

  0,39578

  0,38426

  Joasă tensiune (0.1-1 kV inclusiv)

  0,49767

  0,49378

  0,49523

  0,54262

  0,53899

  0,50778

  0,49856

  din care

  Pret SU avizat de ANRE

  0,2961

  0,2961

  0,2961

  0,35159

  0,3239

  0,32482

  0,28495

  tarif transport TL

  0,01652

  0,01652

  0,01652

  0,01652

  0,01652

  0,01652

  0,01652

  tarif servicii sistem

  0,01489

  0,01489

  0,01489

  0,01489

  0,01489

  0,01489

  0,01489

  tarif distributie IT

  0,01593

  0,01903

  0,02121

  0,01661

  0,01909

  0,00973

  0,02342

  tarif distributie MT

  0,05058

  0,06288

  0,06288

  0,05217

  0,05727

  0,03955

  0,0679

  tarif distributie JT

  0,17016

  0,16627

  0,16772

  0,15962

  0,18368

  0,15155

  0,1822

  Preţurile SU sunt valabile începând cu data de 1 iulie 2019.

 • Avizele ANRE

Oferte tip de furnizare

 • Ofertă de furnizare energie electrică pentru clienţii noncasnici

  Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi transport a energiei electrice

  Data publicării: 30 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 1 iulie 2019

  Oferta E.ON ProEnergy pentru clienţi finali noncasnici

  Data publicării: 26 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 1 octombrie 2019

  Contract cadru FUI şi condiţii generale de furnizare a energiei electrice

  Contract de furnizare reglementată a energiei electrice pentru clienţi noncasnici

  Data publicării: 25 mai 2015

  Data ultimei actualizări: 9 ianuarie 2019

  Condiţii generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă

  Data publicării: 25 mai 2015

  Data ultimei actualizări: 9 ianuarie 2019

Comparator de oferte energie electrică

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) - abrogat de la 1 iulie 2018

Începând cu data de 1 iulie 2018 ANRE a abrogat tarifele CPC, prin Ordinul ANRE nr. 102/2018 privind abrogarea Ordinului ANRE nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială.

 • Avizele ANRE pentru CPC

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinul ANRE nr. 123/2017. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi. 

Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 156 din 24 iunie 2019 şi valabilă de la data de 01.07.2019, este de 0,01564 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Certificate verzi

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică.
Achiziţionarea respectiv facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică pentru consumatorii finali se face în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, cu completările şi modificările ulterioare.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică.
Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:
PCV = CotăCV x ValoareCV x energie facturată
CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
ValoareCV = preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi a OPCOM în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, E.ON Energie România va regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Taxa radio TV

Conform legii 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna februarie 2017, taxele pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune au fost eliminate şi nu se mai regăsesc în facturile de energie electrică.

connection image

Vreau să devin client

Îţi suntem alături pas cu pas pe tot parcursul procesului, de la racordare până la contractare. Te aşteptăm în comunitatea clienţilor E.ON!

vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii