Tarife de furnizare

Descoperă ofertele noastre tip de furnizare gaze naturale şi energie electrică precum şi tarifele pentru piaţa reglementată

Oferte tip de furnizare

 • Oferta de furnizare gaze naturale pentru clienţii finali noncasnici

  Tarife reglementate de transport şi distribuţie

  Data publicării: 1 noiembrie 2014

  Data ultimei actualizări: 1 august 2018

  Oferta E.ON ProGas pentru clienţi finali noncasnici

  Data publicării: 15 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 29 noiembrie 2018

  Oferta E.ON ProGas pentru clienţi finali noncasnici

  Data publicării: 15 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 21 decembrie 2018

Preţuri clienţi SU şi clienţi inactivi - se aplică de la 1 iulie 2018

De la data de 1 iulie 2018 si până la 30 iunie 2019 preţurile aplicate de E.ON Energie România pentru clienţii finali noncasnici din zona de distribuţie Delgaz Grid, în calitatea de Furnizor de ultimă instanţă obligat (FUIob) desemnat prin Decizia ANRE 816/2018 sunt:

 • Preţuri pentru clienţii care beneficiază de Serviciul Universal

  Serviciul universal reprezintă serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscale anuale care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nedriscriminatorii (conform Legii nr. 123/2012).

  (lei/kWh)

  Pret SU avizat de ANRE (lei/kWh)

  Tarif reglementat transport componenta de extragere din retea (lei/kWh)

  Tarif reglementat serviciu de sistem (lei/kWh)

  Tarif reglementat distributie (lei/kWh)

  Înalta tensiune (110 kV)

  0,32945

  0,28321

  0,01689

  0,01155

  0,0178

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,36882

  0,28321

  0,01689

  0,01155

  0,05717

  Joasa tensiune (0.1-1 kV inclusiv)

  0,48837

  0,28321

  0,01689

  0,01155

  0,17672

 • Preţuri clienţi inactivi

  Preţurile E.ON Energie Romania au fost aprobate de ANRE prin Avizul nr. 20/29.05.2018.

  Tariful reglementat de transport componenta de extragere din reţea, tariful reglementat pentru servicii de sistem şi tarifele reglementate de distribuţie practicate de Delgaz Grid sunt aprobate prin Ordine ANRE.

  [lei/kWh]

  Pret clienti inactivi avizat de ANRE (lei/kWh)

  Tarif reglementat transport componenta de extragere din retea (lei/kWh)

  Tarif reglementat serviciu de sistem (lei/kWh)

  Tarif reglementat distributie (lei/kWh)

  Înalta tensiune (110 kV)

  0,38609

  0,33985

  0,01689

  0,01155

  0,0178

  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)

  0,42546

  0,33985

  0,01689

  0,01155

  0,05717

  Joasa tensiune (0.1-1 kV inclusiv)

  0,54501

  0,33985

  0,01689

  0,01155

  0,17672

 • Avizele ANRE

Oferte tip de furnizare

 • Ofertă de furnizare energie electrică pentru clienţii noncasnici

  Oferta E.ON ProEnergy pentru clienţi finali noncasnici

  Data publicării: 26 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 29 noiembrie 2018

  Tarife reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi transport a energiei electrice

  Data publicării: 30 mai 2017

  Data ultimei actualizări: 21 decembrie 2018

  Oferta E.ON ProEnergy pentru clienţi finali noncasnici

  Data publicării: 26 iunie 2017

  Data ultimei actualizări: 21 decembrie 2018

Comparator de oferte energie electrică

Componenta de piaţă concurenţială (CPC) - abrogat de la 1 iulie 2018

Începând cu data de 1 iulie 2018 ANRE a abrogat tarifele CPC, prin Ordinul ANRE nr. 102/2018 privind abrogarea Ordinului ANRE nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială.

 • Valorile tarifului CPC, în baza Avizelor ANRE, sunt:

  Pret (lei/MWh)

  Pret (lei/kWh)

  B1. consumatori finali cu un consum anual de pânã la 23,25 MWh (23.250 kWh)

  161,30

  0,16130

  B2. consumatori finali cu un consum anual între 23,26 MWh si 116,28 MWh (23.260 kWh si 116.280 kWh)

  158,06

  0,15806

  B3. consumatori finali cu un consum anual între 116,29 MWh si 1.162,78 MWh (116.290 kWh si 1.162.780 kWh)

  157,37

  0,15737

  B4. consumatori finali cu un consum anual între 1.162,79 MWh si 11.627,78 MWh (1.162.790 kWh si 11.627.780 kWh)

  156,70

  0,15670

  B5. consumatori finali cu un consum anual între 11.627,79 MWh si 116.277,79 MWh (11.627.790 kWh si 116.277.790 kWh)

  155,93

  0,15593

  B6. consumatori finali cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh (116.277.790 kWh)

  154,15

  0,15415

  *Preţurile nu conţin TVA

 • Avizele ANRE pentru CPC

Contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi modul de colectare a acesteia sunt stabilite în Ordinele ANRE nr. 116/2013 şi nr. 119/2013 cu modificările ulterioare. Conform prevederilor legale în vigoare, furnizorul de energie electrică are obligativitatea colectării acestei contribuţii pentru consumatorii săi. 

Valoarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, stabilită prin Ordinul ANRE nr. 52 din 22.06.2017 şi valabilă de la data de 01.07.2017, este de 0,01231 lei/kWh exclusiv TVA, se aplică la cantitatea totală de energie consumată şi se evidenţiază separat pe factură.

Certificate verzi

Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantităţi de energie electrică, este tranzacţionat între producătorii şi furnizorii de energie electrică. Furnizorii de energie electrică au obligaţia achiziţionării anuale a unei cote de certificate verzi, certificatele verzi fiind apoi facturate consumatorilor de energie electrică.
Achiziţionarea respectiv facturarea certificatelor verzi de către furnizorul de energie electrică pentru consumatorii finali se face în baza prevederilor Legii nr. 220/2008, cu completările şi modificările ulterioare.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică.
Valoarea certificatelor verzi (PCV) evidenţiată pe factură, reprezintă produsul dintre:
PCV = CotăCV x ValoareCV x energie facturată
CotăCV = valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate, cotă ce este estimată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi publicată pe www.anre.ro;
ValoareCV = preţul certificatelor verzi, calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a certificatelor verzi a OPCOM în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, E.ON Energie România va regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior.

Taxa radio TV

Conform legii 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu luna februarie 2017, taxele pentru serviciile de radiodifuziune și televiziune au fost eliminate şi nu se mai regăsesc în facturile de energie electrică.

connection image

Vreau să devin client

Îţi suntem alături pas cu pas pe tot parcursul procesului, de la racordare până la contractare. Te aşteptăm în comunitatea clienţilor E.ON!

vezi detalii
connection image

Autocitire

Acum totul e mai simplu! Chiar şi să îţi transmiţi indexul contorului de energie electrică şi gaze naturale.

vezi detalii