Copyright şi condiţii de utilizare

Dragi utilizatori,

Navigarea dumneavoastră pe website-ul E.ON Energie România SA este supusă unor reguli ce privesc protejarea proprietăţii intelectuale. Astfel, toate prevederile legale cu privire la drepturile de autor sunt aplicabile website-ul www.eon-energie-romania.ro, aflat în proprietatea grupului  E.ON.

Conţinutul acestei pagini, însemnând toate textele, imaginile, graficele, logo-urile, imaginile webcam, fişierele audio-video şi animate, precum şi aranjarea acestora sunt supuse dreptului de autor şi altor legi de protejare a proprietăţii intelectuale.

Cu toate acestea, E.ON Energie România SA dă dreptul utilizatorilor de a se folosi complet sau în extras de textele, imaginile şi graficele de pe site atâta timp cât E.ON Energie România SA este menţionat ca sursă/autor. Un exemplar din documentul publicat va trebui depus la Biroul de Comunicare al E.ON Energie România SA (robert.cosa@eon-romania.ro) ca dovadă a utilizării sale în mod corespunzător.

Utilizarea, arhivarea şi multiplicarea textelor, imaginilor, graficelor, logo-urilor, imaginilor webcam, a fişierelor audio-video şi animate şi modalitatea de aranjare a acestora, în alte scopuri decât cele menţionate pe site, necesită aprobarea prealabilă a E.ON Energie România SA.