Protecţia datelor

Vă mulţumim pentru interesul arătat faţă de website-ul www.eon-energie-romania.ro.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document deoarece acesta exprimă Politica companiei E.ON Energie România în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. Compania E.ON Energie România deţine website-ul www.eon-energie-romania.ro şi platforma E.ON Myline

E.ON Energie România SA, cu sediul social în Târgu Mureş, bulevardul Pandurilor nr. 42, etaj II, jud. Mureş, cod unic de înregistrare RO 22043010, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J/26/1194/2007,  este primul furnizor integrat de energie electrică şi gaze naturale şi proprietara website-ul www.eon-energie-romania.ro şi a platformei E.ON Myline.  E.ON Energie România  deţine baza de date cu informaţii puse la dispoziţie de clienţi în procesul de ofertare, încheiere şi executare a contractelor de furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, prestare servicii, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, prestare de servicii de asistenţă tehnică.

2. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii referitoare la clientul E.ON Energie România şi/sau utilizatorul platformei E.ON Myline, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de corespondenţă, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului de furnizare, codul de abonat, informaţii privind consumul de energie, date legate de facturare, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Energie România presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

3. Securitatea datelor

E.ON Energie România utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră  personale împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către E.ON Energie România

Scopul colectării datelor cu caracter personal de către E.ON Energie România, la încheierea contractelor şi prin intermediul platformei E.ON Myline, este în legătură cu:

 • ofertarea, încheierea şi executarea contractelor de furnizare energie electrică, furnizare gaze naturale, prestări servicii, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, prestări servicii de asistenţă tehnică. În vederea executării contractelor se are în vedere orice comunicare către client prin care E.ON Energie România transmite informaţii privind facturarea, emiterea de notificări sau preavize, date legate de intervalul de autocitire, plăţi, etc.;
 • derularea activităţilor de furnizare energie electrică şi/sau gaze naturale;
 • prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract faţă de clienţii săi;
 • în legătură cu activităţi de marketing, reclamă şi publicitate;
 • în vederea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi sau potenţiali clienţi, a unor oferte comerciale de vânzare servicii sau produse;
 • în vederea colectării eventualelor debite şi recuperare a creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă;
 • în legătură cu servicii de comunicaţii electronice;
 • în vederea comunicării de informaţii privind concursurile sau campaniile organizate de E.ON Energie România;
 • în vederea realizării de campanii/sondaje având ca obiectiv principal măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor  raportat la prestarea serviciilor de către E.ON Energie România. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de către angajaţii grupului E.ON, dar şi de companii terţe, specializate în colectarea de feedback de la clienţi;
 • în vederea distribuirii de corespondenţă către clienţi utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale;
 • arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către: E.ON Energie România şi de către afiliaţii acesteia (însemnând alte companii din grupul E.ON, cum ar fi de exemplu E.ON Servicii Clienţi SRL).

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care E.ON Energie România a încheiat contracte de prestări servicii pentru (i) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ul www.eon-energie-romania.ro sau a platformei E.ON Myline, (ii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clienţii pe reţelele de socializare, campanii/sondaje pentru măsurarea gradului de mulţumire al clienţilor şi feedback pentru îmbunătăţirea serviciilor E.ON Energie România, (iii) prestarea de servicii de imprimare a facturilor şi distribuire a acestora, (iv) servicii de comunicare electronică şi telefonică cu clienţii în vederea executării contractelor deja încheiate cu aceştia sau în vederea încheierii unor contracte noi, (v) prestarea de servicii se asistenţă tehnică, furnizare şi implementare de soluţii de încălzire, (vi) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de E.ON Energie România unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice.

Datele înregistrate sunt utilizate de către societatea noastră, companiile din grupul E.ON şi partenerii contractuali ai E.ON Energie România cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens, E.ON Energie România se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

6. Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor.

7. Drepturile clientului/utilizatorului platformei E.ON Myline în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către E.ON Energie România în acord cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Conform Legii nr. 677/2001, clientul/utilizatorul website-ul www.eon-energie-romania.ro sau al platformei E.ON Myline beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc şi să solicitate ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul/utilizatorul E.ON Myline poate adresa o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă la adresa de e-mail serviciiclienti@eon-romania.ro. De asemenea, clientul/utilizatorul are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Refuzul clientului/ utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de E.ON Energie România SA. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.